2 mars 1444 Kuvendi i Lezhës nga historiani Jahja Drançolli

Translate
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial