Arrëz, Korçë/Kjo foto është e drejtë ekskluzive për ALVA.AL