“Barrett Values Centre” – “Qendra e Vlerave Barrett” ofron metrika të fuqishme që u mundësojnë udhëheqësve të masin dhe menaxhojnë kulturat e organizatave të tyre, si dhe nevojat për zhvillimin e lidershipit të menaxherëve dhe udhëheqësve të tyre.

Alva.Foto /logo barrettvaluescentre
Kjo foto është e drejtë eksluzive për ALVA.AL

Produktet kryesore të organizatës janë Cultural Transformation Tools (CTT) – Mjetet e Transformimit Kulturor (MTK). Mjetet e transformimit kulturor janë përdorur për të përcaktuar vlerat e mbi 6,000 organizatave dhe 3,000 liderëve në 94 vende. Mjetet e transformimit kulturor përdoren nga korporatat, OJQ-të, qeveria dhe agjencitë komunale, komunitetet, shkollat dhe kombet. Instrumentet e vlerësimit të vlerave MTK janë të disponueshme në mbi 50 gjuhë.

Burimi:www.valuescentre.com – Përshtati për ALVA:M. P.