Ballina Shkenca e Psikologjisë

Shkenca e Psikologjisë

Nga ai moment kur ti përkushtohesh me dashuri pas dijes, po nga ai moment je "anëtarë" i filozofisë. Ti bëhesh Filozof. Vetë Filozofia si shkencë nënkupton dashurinë e sinqertë ndaj dijes dhe asaj që duhet t`i shërbejë individit dhe...
Thirjes së profesorit të nderuar Sazan Guri për të mbështetur nismën “Ndaj Kafshatën” iu bashkua gjithashtu për herë të parë organizata ALVA – Albanian Values – Vlerat Shqiptare me dëshirën e mirë për të qenë më pranë bashkëkombasve, dhe familjeve në...
Welcome conscious entrepreneurs, leaders, and business owners! I’m thrilled to be working with you and want to make it as easy as possible to give you everything you need. On this page you will find several different length bios...
Richard Barrett është autor britanik i cili shkruan për lidershipin, zhvillimin e lidershipit, vlerat, ndërgjegjen, si dhe evolucionin kulturor në biznes dhe shoqëri. Ai është përgjegjës për zhvillimin e teorisë së Fazat Universale të Evolucionit, konceptet e entropisë personale...