Vlerat janë nxitësit energjikë të aspiratave dhe qëllimeve tona. Vlerat tona pasqyrojnë atë që është e rëndësishme për ne. Ato janë një mënyrë e shkurtër për të përshkruar motivet tona individuale dhe kolektive. Së bashku me besimet, ato janë shkaktarët që nxisin vendimmarrjen tonë.

Kush jeni ju, çfarë çmoni të dashur, ajo që ju shqetëson dhe çfarë nënkupton vendimet tuaja janë të gjitha të lidhura me vlerat tuaja.

Vlerat që janë të rëndësishme për ju në çdo moment janë një pasqyrim i nevojave tuaja aktuale dhe nevojave tuaja të paplotësuara nga e kaluara. Disa nga vlerat tona ndryshojnë prioritet ndërsa kalojmë nëpër fazat e ndryshme të zhvillimit psikologjik; vlerat e tjera qëndrojnë të njëjta. Vlerat mund të jenë pozitive ose potencialisht kufizuese (bazuar në frikë).

VLERAT POZITIVE
Vlerat pozitive, shpesh të referuara si virtyte, na mundësojnë të jetojmë autentikisht, të forcojmë lidhjen dhe të kontribuojmë për të mirën e përbashkët.

Kur i lëmë vlerat tona pozitive vendimmarrjen tonë, ndërtojmë lidhje, mundësojmë lidhjen dhe krijojmë besnikëri dhe besim. Ne ndihemi të qetë me veten dhe të tjerët, dhe ndihemi rehat në mjedisin tonë fizik dhe social. Vlerat pozitive nxisin rritjen personale dhe krijojnë kohezion të brendshëm.

VLERAT POTENCIALISHT KUFIZUESE 
Vlerat potencialisht kufizuese lindin nga frika dhe shqetësimet që kemi për të mos qenë në gjendje të plotësojmë nevojat tona. 

Kur ne lejojmë që vlerat tona potencialisht kufizuese të nxisin vendimmarrjen tonë, krijojmë ndarje, dyshim dhe mosbesim. Ne ndihemi të shqetësuar dhe shpejt stresohemi Vlerat potencialisht kufizuese parandalojnë rritjen personale dhe promovojnë izolimin.

Burimi:www.valuescentre.com – Përshtati për ALVA:M. P.