Kënga e Alfabetit krijuar nga motrat Qiriazi, i është kushtuar alfabetit të dalë nga Kongresi ¡

Manastirit prej 14—22 nëntor 1908 shkruan Vaso Tole.

Ai kujton se, falë vendimeve të tij, u krijua një alfabet ¡ ri, ¡ mbështetur ¡ tëri në alfabetin latin.

shkronjat e të cilit plotësoheshin me nëntë dyshkronjësha (dh, gj, Il, nj, rr, sh, th, xh, zh) dhe

me dy shkronja me shenja diakritike (ç, ).

Vendimet u mirëpritën nga rrethet kulturore shqiptare brenda dhe jashtë vendit dhe u vunë

menjëherë në zbatim.

  I

Sot është dita shqiptarë

Të përpiqemi,

Alfabetin tonë ta mbrojmë

Shpejt o burrani

Shkronjat tona janë të arta

Këto duamë.

 

Refreni

Shqipëri, atdhe ¡ dashur!

Ne s’të lëmë, ty të varfër.

II

Armiqtë o shqipëtarë

Po përpiqenë,

Shkronjat turçe dhe gërqishte

Të na japënë,

Le ti mbajnë ata për vehte,

Kemi tonatë.

Ill

Ata duan shqipëtarë,

Ndarjen tonë,

Këtë punë shumë kthjelltë.

E treguanë,

Ngrihuni shpejt tu tregojmë

Se ne s’durojmë.

Burimi: www.pasqyre.al