Foto: Ina Toska

Gëzuar ditën e Evropës! 🇦🇱🇪🇺🇦🇱🇪🇺
Ne jemi e ardhmja! 🇪🇺🇦🇱
Ne duam të jemi Evropë! 🇪🇺🇦🇱