Më e vjetra hartë në reliev që ruhet në Shqipëri, është restauruar në mënyrë të shkëlqyer së fundmi nga E. Gjoni – dru, gips, letër, film, bojë. Punë e paqme u bë edhe për identifikimin dhe “restitutio texti” të toponimeve të dëmtuara. U përftua kështu një pasuri e mirëfilltë tekniko-kulturore, pos vlerës së pacmuar historike.
(Shqypnia / Albania – 1925 – Istituto Geografico Militare)

Burimi:Artan Shkreli