Rugova/Kjo foto është e drejtë eskluzive për ALVA.AL

Njeriu dhe njerëzimi gjithmonë ka qenë dhe ka vepruar kundër së keqes, i vetëdijshëm se ajo mund të arrijë. Gjithmonë ka ndërtuar e aspiruar të mirën. Me filozofinë e të mirës e ka kundërshtuar filozofinë e të keqes, edhe në planin praktik e shpirtëror. – Ibrahim Rugova “Arkitekt i Pavarësisë së Kosovës”