Tituj të veprave

  •  1939 Seç më thotë nëna plakë
  • 1944 Rreth vatrës 
  • 1945 Sa u tund jeta 
  •  2009 Vepra vëllimi i parë