Xhevat Limani “Gjithë pasurinë time dua ta investoj në vazhdimësi për të fisnikëruar popullin e zotit, shqiptarët si raca më e rrallë “sui generis” në univers. Unë dua t’i le popullit tim, shpirtin dhe gjithë dashurinë time.”