Ballina Shqiperia

Shqiperia

Kisha e Labovës së Kryqit është njëri nga monumentet më interesante në Shqipëri që i kushtohet Shën Marisë. Kisha e Labovës së Kryqit është një nga më të vjetrat në Shqipëri dhe dikur përmbante një relike të shenjtë që besohej se ishte pjesë e...
“Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore”:Mbështetur ligjit 9048, dt. 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, neni 5, pika 2: “Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve shpall Ditën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore”. DKTK është festa më e re në festat e shquara që...