Psikologjia është studimi shkencor i mendjes dhe sjelljes. Objekti studimor themeltar i saj është të kuptuarit e individit dhe të grupit, nëpërmjet përcaktimit të rregullave dhe normave të cilat variojnë nga kategorizimet e përgjithshme tek individualiteti. Drejtimi shkencor në studimin e sjelljes është një karakteristikë e rëndësishme e psikologjisë. Kështu si shkencë, psikologjia ka qëllime dhe metoda shkencore të përbashkëta me shkenca të tjera si p.sh., me biologjinë, kiminë, sociologjinë dhe antropologjinë.

 “Asgjë (që njeriu punon ose krijon) nuk mund të kuptohet pa psikologji”  Sigmund  Freud

Fjala Psikologji për herë të parë është paraqitur në Angli më 1693 por nuk është përdorur dhe nuk është kuptuar një kohë të gjatë deri në vitet 1800. Është sinonim i përbërë nga dy fjalë greke “psiko (ψυχή)” dhe “logos (λόγος)”.

Psiko në origjinal nënkupton frymëmarrje, por më vonë është nënkuptuar si shpirt sepse frymëmarrja është i ndikuar shpirtit e cila ende nuk e ka lëshuar trupin. Në mitologjinë greke Psiko ka qenë një grua e cila ka qenë në marrëdhënie dashurie me perëndinë e dashurisë Erosin. Ai ishte dashnor i saj por kishte një kusht ndaj saj që mos t’ia shikonte fytyrën e tij kurrë. Por nga kurioziteti Psikoja një natë vendosi një qiri për t’ia shikuar fytyrën në momentin kur e kupton Erosi atëherë e magjeps atë. Për t’ia arritur ngadhënjimit është dashur të bëj një luftë të madhe me plot rreziqe, por në fund ajo është transformuar në perëndeshë dhe iu është bashkangjitur Erosit në parajsë. Psiko simbolizon shpirtin njerëzor. Gjatë shekullit të shtatëmbëdhjetë kuptimi i fjalës Psiko është shndërruar në kuptimin e mendjes.

Logos, një fjalë tjetër greke, nënkupton shkencën ose arsyen. Sipas studimeve greke, psikologjia është një kuptim mbi arsyen ose mbi mendjen, ose si thuhet sot studimi mbi mendjen.

Burimi:https://psikologji.jimdo.com/ Përshtati për ALVA – M. P.