E heshtura

Dëbora kur bie s’dëgjohet me vesh
Dëbora kur bie prej qiejve hesht.

Dëbora kur bie vështrohet me sy
Të bardhën e heshtur e shohim të dy.

E vetmja që bie nga qielli hesht,
Të tjerat kur bien të shpojne në vesh.

Prandaj është e bardhë, prandaj është e re,
Se zhurmë me pluhur nuk ngre …

 Dritëro Agolli

poet, prozator, publicist