“Është e rëndësishme reklamën ta ndjesh si pasion. Përveç dëshirës që mund të kesh të duhet një eksperiencë e prekshme.” Gerti Boshnjaku CEO – Startup Grind Tirana & New Media Communications