Pashka është festa kryesore e Krishtërimit, katolikëve dhe orthodokëseve. Sipas Biblës e të tjera dokumenteve të shkruara, Pashkët festohen sipas të gjitha riteve të krishtera dhe njihet botërisht si ringjallja e Jezu Krishtit, që ndodhi ditën e tretë pas kryqëzimit të Tij dhe që i binte ditë e diel.


Gëzuar Pashkët Mikesha & Miq kudo ndodheni!

Data e Pashkës ndryshon nga viti në vit. Sipas cikleve hënore bie si datë gjithmonë e diela e parë pas hënës së parë pranverore, e përcaktuar edhe nga celebrime dhe kohësh liturgjike, siç është periudha e Krezhmes dhe Rrëshajet, ose “Pentekoste”. Pashka e krishterë ka lidhje të rëndësishme, por dhe domethënëse me Pashkën hebre.


Pamje nga Kisha e “Martirëve të Shqipërisë”, Blinisht
Pamje nga Kisha Katolike Tiranë, Rruga “Kavajës”