Datë 17 tetor 2019 organizata ALVA – Albanian Values – Vlerat Shqiptare pjesë e komunitetit global World Values Day në “Ditën Botërore të Vlerave Shqipëri – World Values Day Albania” vlerëson “Mjeshtrin e Madh” prof. Nikolin Gurakuqi për aftësitë profesionale dhe kontributin e tij shumë të rëndësishëm 40 vjeçar në artin shqiptar duke sjellur risi dhe zhvillim gjatë periudha të ndryshme kohore si dhe për rolin e tij të veçantë në metodikën e mësimdhënies në edukimin e brezave të rinj.”