Por dëbora, si një perëndi ilire, E ktheu gjithë botën në mermer që të gdhend dashurinë time.


O perëndia ilire e dëborës
bëmë një orakull për dashurinë! Frederik Rreshpja Poet /Foto ekskluzive ALVA

O perëndia ilire e dëborës
bëmë një orakull për dashurinë!