Wshtë botuar libri “Për flamujt e Muzeut Kombëtar” me autor Frederik Stamati, në të cilin jepet historia e pesëmbëdhjetë flamujve të koleksionuar në Muzeun Kombëtar gjatë periudhës 1923-1939. 
Në këtë koleksion bëjnë pjesë edhe flamuj të ngjarjeve më të rëndësishme të historisë së Shqipërisë.
Promovimi do të bëhet më 5 korrik, ora 11 në sallën “Shpataraku”, tek Muzeu Historik Kombëtar. Botimi i librit u sponsorizua nga Z. Arben Prrenjasi, ndaj të cilit autori shpreh  gjithashtu mirënjohjen në faqen e tij në Facebook.