KUVEND NDËRKOMBËTAR

“VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE PËRMES MIJËVJEÇARËVE„

TIRANË, 09-11 MAJ, 2019, MUZEU KOMBËTAR

Qarkullori i parë

Qëllimi: “Rritja e vetëdijes së shqiptarëve mbi rëndësinë e njohjes së lidhjeve të historisë së tyre me kulturat e antikitetit“

Ideja: “Në kërkim të historisë së prejardhjes dhe zhvillimit të gjuhës sonë përmes mijëvjeçarëve

Organizatorët:
QENDRA KOMBËTARE “RRËNJËT TONA”
SHOQATA “ALEANCA QYTETARE PËR MBROJTJEN E VLERAVE KOMBËTARE”,
SHOQATA: “ILIRICUM SACRUM’
SHOQATA “IMAZHI SHQIPTAR”
QENDRA “ALVA – ALBANIAN VALUES – VLERAT SHQIPTARE”
QENDRA KËRKIMORE SHKENCORE – G & G GROUP
Me mbështetje të: Presidentit të Republikës së Shqipërisë

Në bashkëpunim me: Institucionet Universitare Shqiperi, Kosove, Maqedoni
Lajtmotivi: Lavuazje – më jep një eshtër të të jap një skelet.

Çdo popull ka të drejtë të kërkojë dhe njohë rrënjët e historisë së tij, si gur themelor për ekzistencën dhe ndërtimin e së ardhmes së tij!