Sami Frashëri “Patriotizmi tregon vlerën e një njeriu”