Shqipëria e mirëfilltë nga Giacomo Cantelli viti 1689

Shqipëria e mirëfilltë nga Giacomo Cantelli viti 1689.