“Albania” – “Letër Dashurie” gdhendur nga William Finden (1787 – 1852) në bazë të një fotografie të realizuar nga F. Stone, botuar në “Findens”. Tableaux of National Character, Beauty and Costume 1″ në 1843.

Burimi:B. Tërnova /Përshtati për ALVA:M. P.