Ushtar i legjionit “Illyrian” në ushtrinë e Napoleonit. Gjendet në muzeun e Francës.

Burimi:Dardania Sacra