Alva.Foto /Vlora
Kjo foto është e drejtë ekskluzive për ALVA.AL

Burimi:www.delcampe.net