Mbështetësi kryesor i platformës ALVA – Albanian Values – Vlerat Shqiptare. Mirënjohje që kontributi i tij tashmë do jetë edhe në Shqipëri, ashtu sikurse është edhe nëpër botë, shqiptarët të fillojnë të mendojnë se në bazë të vlerave të tyre pozitive jeta e tyre do jetë më e mirë, duke besuar në përmirësimin e këtyre mendimeve.