Arstistët Raif Hyseni dhe Merita Halili/Kjo foto është e drejtë ekskluzive për ALVA.AL