Vlerat janë gurët e themelit, për gjithçka që ne dëshirojmë, bëjmë, mendojmë, besojmë dhe arrijmë.  Ato përcaktojnë atë që ne jemi dhe atë që ka rëndësi për ne. Ato shprehin dhe formojnë karakterin tonë, të familjes dhe organizatës ku punojnë. Vasil Naç President & CEO AGNA GROUP

Përshtati për ALVA – V. D.