“Nëse unë mundem, edhe ti mundesh.” Anila Bashllari Trainer – Coach – Mentor