Dita Botërore e Vlerave është më 21 Tetor 2021 dhe tema për këtë vit është “Rilidhja”. Të gjithë ne po jetojmë në një kohë pasigurie dhe përçarjeje të madhe. Kjo ka qenë shumë e vështirë për të gjithë ne. Një kohë trazirash është gjithashtu një mundësi për të thelluar kuptimin tonë të vlerave dhe mënyrën se si ato na lidhin me ndjenjën tonë të vetvetes, me të tjerët dhe me botën e gjerë.

Kështu që këtë Ditë Botërore të Vlerave le të përdorim vlerat tona për t’u rilidhur me njëri-tjetrën dhe me ato që kanë më shumë rëndësi në jetën tonë.