Të dashur kolegë të Kuvendit

Hapja e Kuvendit Ndërkombëtar do të zhvillohet te Muzeu Historik Kombëtar, Salla Kostandin Shpataraku, kati i dytë.

Kujtojmë se:

  1. Në orën 11:00 -11:25 bëhet grumbulimi në sallë ku do të kemi një eskpozitë me thënie e figura për Shqipërinë e shqiptarët
  2. Në orën 11:30 fillon takimi për çeljen e Kuvendit
  3. Përshëndetje nga z. Stefan Pinguli, në cilësinë e Presidentit të Kuvendit
  4. Raportim nga z. Sazan Guri në rolin e sekretarit organizativ për programin e Kuvendit 
  5. Diskutime të lira do të bëhen nga një përfaqësues të çdo rrethi
  6. Diskutime të tjera do të ketë për gjëra të veçanta nga persona të tjerë
  7. Foto e përbashkët dhe ekspozitë

 

Kujdes, gjithmonë nga 3 deri në 5 minuta.

Mirardhshi dhe mirë u takofshim atje!

 

Me respekt

Sazan GURI