Prof. Anton Çetta – “Nderi i Kombit” & “Babai i Pajtimit”

Anton Çetta, po të thërret Kosova Njëqind vjet, o bir s'të harrova Të kujton e gjithë Shqipëria Tek shëroje plagët e mia E sa burrat, Ty ta dhanë...

Summary video of the WVD AL 2020 International Conference with participants from the Western...

https://youtu.be/aTWiNkZpEOY The summary video of the World Values Day International Conference with participants from the Western Balkans, Turkey, etc. has been produced with the financial...
WVD20 ALBANIA

Organizations from Western Balkans, Turkey etc. solid with values at the international conference on...

ALVA – Albanian Values organization on the occasion of the World Values Day campaign “Values in Action” - SOLIDARITY in appreciation of "Values Heroes"...