Valltarët, kolosët Rexhep Çeliku dhe Liljana Cingu “Ambasadorët e Kulturës Shqiptare”.