World Values Day

Më 25 shtator 2015 krerët botërorë miratuan "Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm": 17 qëllime që përcaktojnë thirrjen universale për veprim, për t'i dhënë fund varfërisë, për të mbrojtur planetin dhe për të siguruar që të gjithë njerëzit të gëzojnë paqe...
Qendra Alva tashmë pjesë e komunitetit global “World Values Day” ndërmerr nismën “Unë e vlerësoj atdheun tim” me thirjen “Unë e vlerësoj veten time, atdheun tim që kështu do punoj më shumë për të ndryshuar jetën time dhe të...
TEMA: Mirënjohja Shteti: Albania – Shqipëria, trojet shqiptare, kudo ku jetojnë shqiptarët Organizata: Qendra “ALVA – Albanian Values – Vlerat Shqiptare” Eventi: 18 Tetor 2018 Periudha e shtrirjes së aktiviteteve: 18 Shtator 2018 – 18 Shtator 2019 Kategoritë dhe temat përkatëse Vlerat – “Mirënjohja...
"World Values Day" is held every October on the third Thursday of the month. The objective is to raise awareness of values around the world, and to highlight the crucial role of values in the well-being of individuals, families, schools,...
"Barrett Values Centre" - "Qendra e Vlerave Barrett" ofron metrika të fuqishme që u mundësojnë udhëheqësve të masin dhe menaxhojnë kulturat e organizatave të tyre, si dhe nevojat për zhvillimin e lidershipit të menaxherëve dhe udhëheqësve të tyre. Produktet kryesore...
Vlerat janë nxitësit energjikë të aspiratave dhe qëllimeve tona. Vlerat tona pasqyrojnë atë që është e rëndësishme për ne. Ato janë një mënyrë e shkurtër për të përshkruar motivet tona individuale dhe kolektive. Së bashku me besimet, ato janë...