Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri  është një organizatë jo-fitimprurëse, e krijuar në vitin 2009. Organizata jonë punon në fushën e të drejtave të njeriut, në mënyrë të vecantë në fushën e të drejtave të grave dhe vajzave. Qëllimi kryesor i këtij rrjeti është fuqizimi social, ekonomik, kulturor dhe politik i gruas shqiptare. Rrjeti përbëhet nga 9 organizata të cilat ndodhen në të gjithë territorin e Shqipërisë, nga veriu në jug dhe më specifikisht:

  1. Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim,  Tiranë
  2. Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza, Tiranë
  3.  Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës
  4. Shoqata Unë Gruaja, Pogradec
  5. Shoqata Agritra Vizion, Peshkopi
  6. Shoqata Gruaja tek Gruaja, Shkodër
  7. Forumi  i Gruas Elbasan
  8. Qendra Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë
  9. Shoqata Jona, Sarandë

Burimi:http://awenetwork.org / Përgatiti për ALVA – V. D.