Videoja përmbledhëse e Konferencës Ndërkombëtare të Ditës Botërore të Vlerave Shqipëri me pjesëmarrës nga...

https://www.youtube.com/watch?v=aTWiNkZpEOY&feature=emb_logo Videoja përmbledhëse e Konferencës Ndërkombëtare të Ditës Botërore të Vlerave Shqipëri me pjesëmarrës nga Ballkani Perëndimor, Turqia, etj është prodhuar me mbështetjen financiare të...

Prof. Anton Çetta – “Nderi i Kombit” & “Babai i Pajtimit”

Anton Çetta, po të thërret Kosova Njëqind vjet, o bir s'të harrova Të kujton e gjithë Shqipëria Tek shëroje plagët e mia E sa burrat, Ty ta dhanë...

Summary video of the WVD AL 2020 International Conference with participants from the Western...

https://youtu.be/aTWiNkZpEOY The summary video of the World Values Day International Conference with participants from the Western Balkans, Turkey, etc. has been produced with the financial...