OJF

Në një kohë që lumturia është bërë objekt poezish, morali, tribunash, televizionesh, librash, poezish Agim Haxhija, President i Klubit Çiklistik “Gjakova-137”, atë ditë të diele gushti kishte marrë një nsimë të bukur. Me nxënësit më të mirë të shkollës...
Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri  është një organizatë jo-fitimprurëse, e krijuar në vitin 2009. Organizata jonë punon në fushën e të drejtave të njeriut, në mënyrë të vecantë në fushën e të drejtave të grave dhe vajzave....
CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA është një shoqatë e themeluar më 27.06.2011, me vendim gjykate nr.3113,të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Që prej vitit 2015 ushtron veprimtarinë pranë qendrës së saj rinore në qytetin e Tiranës, në Rr....